Ads 720 x 90

Ads 720 x 90

Quảng Trị cắt hết chức danh ở thôn một hộ dân

Thôn Tràng Sỏi chỉ sở hữu một hộ dân, nhưng vẫn đủ bộ máy từ trưởng thôn, công an viên, chi hội trưởng nông dân…

Nhà chức trách Triệu Phong cắt hết các chức danh của tổ chức đoàn thể chính trị tại thôn Tràng Sỏi. Ảnh: Thanh Bình
Nhà chức trách huyện Triệu Phong cắt hết chức danh của công ty đoàn thể chính trị tại thôn Tràng Sỏi.
Ngày 31/5, UBND thị xã Triệu Phong (Quảng Trị) văn bản bắt buộc phường Triệu Ái tinh giản bộ máy và cắt phổ thông phụ cấp chức phận tại thôn Tràng Sỏi.
các chức danh công an viên, chi hội trưởng dân cày, tổ trưởng đàn bà, trưởng ban chiến trường của thôn Tràng Sỏi bị cắt và được ủy quyền cán bộ phố Triệu Ái đảm đang. Bốn chức danh này hàng tháng hưởng trợ cấp từ 450 ngàn đồng tới sắp một triệu đồng. Chức trưởng thôn Tràng Sỏi vẫn giữ lại, hưởng trợ cấp 975 nghìn đồng mỗi tháng, theo quy định của thức giấc Quảng Trị.
Năm 1992, thôn Tràng Sỏi được ra đời 40 hộ dân, theo Công trình di dân xây dựng vùng kinh tế mới phía tây quận Triệu Phong. Qua đa dạng năm, cạnh tranh về tuyến đường sá, y tế, giáo dục nên các hộ dân bỏ về quê cũ, chỉ còn tám hộ theo điều hành nhân khẩu.
ngoài ra, trên thực tiễn thôn Tràng Sỏi chỉ sở hữu 1 hộ dân là ông Nguyễn các (72 tuổi) bám trụ sở hữu ba nhân khẩu. những hộ dân khác vẫn mang nhà và làm ăn kinh tế tại thôn như trồng tràm, cao su, trang trại tổng hợp… nhưng chỉ lên thôn Tràng Sỏi vào mùa vụ hay hội họp, còn lại ở quê cũ.
Về trong tương lai, thôn Tràng Sỏi sẽ được sáp nhập vào 2 thôn khác.

Related Posts

Đăng nhận xét

Subscribe Our Newsletter